คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุม สล. ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 23 เมษายน 64 (ประจำเดือน เม.ย.64) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม7_64(23เม.ย.64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบติดตามแผนปฏิบัติการฯ _สล.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม สล. ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 30 มีนาคม 64 (ประจำเดือน มี.ค.64) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมสล. เดือนมีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม สล. ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 3 มีนาคม 64 (ประจำเดือน ก.พ.64) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม สล.

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมสล. เดือนกุมภาพันธ์ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส สล. ครั้งที่ 2/2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สธ 0901.06_579 เชิญประชุม2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอเชิญประชุม 2มี.ค.64.png
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพข่าวประชุม onepage.jpg
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม สล. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 มกราคม 64 (ประจำเดือน ม.ค.64) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม สล.

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมสล. เดือนมกราคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส สล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบติดตามแผนปฏิบัติการฯ+_สล.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการคุณธรรมฯ สล. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส สล. ครั้งที่ 1/2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
หนังสือเชิญประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพข่าวประชุม form onepage.jpg
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส สล.

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุณธรรมฯ สล..pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอรายชื่อจนท.เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคทง..pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย