คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลงานวิชาการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจนักบริหาร โดย นางสาวอรปวีณ สันคามิน

นางสาวอรปวีณ สันคามิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจนักบริหาร
ขนาดไฟล์ 24.88 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการศึกษาการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาด โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ของ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย โดย นายภูเมศวร์ วงษ์คำ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566)

นายภูเมศวร์ วงษ์คำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่อง รายงานผลการศึกษาการบริหารจัดการใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเขียนหนังสือราชการของเจ้าหน้าที่เสนอผู้บริหารระดับสูง กรมอนามัย โดย นางสาวศรภัฐ ชูกะนันท์

นางสาวศรภัฐ ชูกะนันท์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเขียนหนังสือราชการของเจ้าหน้าที่เสนอผู้บริหารระดับสูง กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาการเขียนหนังสือราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย