คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | หนังสือเวียน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (TTM)

หนังสือเวียนปี พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม-TMM-ครั้งที่-14
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการฯ (NAPHS)

หนังสือเวียนปี พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศใช้แผน NAPHS
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผน NAPHS ฉบับสมบูรณ์
ขนาดไฟล์ 4.60 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รวมรายชื่อผู้จัดทำแผนทั้ง 4 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย