คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผู้ชนะงบประมาณไม่เกิน 5,000.- บาท)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ซื้อลูกบิดสแตนเลส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผู้ชนะงบประมาณเกิน 5,000.- บาท)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
ซื้ออุปกรณ์ใช้สำหรับห้องประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้ออุปกรณ์งานช่างซ่อมช่องชาร์ปและประตู.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อหนังสือวิชาการ ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซ่อมแซมห้องประชุมกำธร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน อาคาร1 ชั้น2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซ่อมแซมดาดฟ้าอาคาร 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซ่อมแซมข้างห้องประชุมกำธร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตชุดสื่อประชาสัมพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตคู่มือความรู้ป้องกันโควิด-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิดและออกแบบสื่อการรณรงค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเปลี่ยนยางและตรวจเช็คบำรุงรักษารถยน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากรสำนักงานเลขานุก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำตรายางและป้ายทองเหลือง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำฐานและฉากหลังประติมากรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำชั้นวางพระพุทธรูป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 6กธ8041.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 5กภ3072.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมรถยนต์ 5กภ3072.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมประตูสไลด์รถยนต์ราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ และว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อจัดจ้าง (งบประมาณโควิด-19)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ป้องกัน 6 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัสดุเวชภัณฑ์ป้องกัน 5 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อสบู่เหลวล้างมือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อปรอทวัดไข้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อถังขยะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อถุงพลาสติดสำหรับใส่ขยะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเจลแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเครื่องวัดออกซิเจน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในโรงอาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างออกแบบผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตหน้ากากผ้า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตและออกแบบสื่อสำหรับการรณรงค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อจัดจ้างตาม ว115

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะว.115.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะ ว.115.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะ ว. 115.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน65 (สล).pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมอนามัย(บสส).pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ฯ(อค).pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ สล. ปีงบ 62.pdf (7 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฎิบัตคุณธรรมและความโปรงใส.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย