คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

มาตราการบริหารจัดการลูกหนี้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตราการบริหารจัดการลูกหนี้เงินยืม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รบจ.1 เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนมีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนมกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนตุลาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย