คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รบจ.1 เดือนมิถุนายน 2567
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนพฤษภาคม 2567
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนเมษายน 2567
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนมีนาคม 2567
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนมกราคม 2567
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนธันวาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2566
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนตุลาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
รบจ.1 เดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือน สิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. 1 เดือนมิถุนายน 2566
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนพฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนเมษายน 2566
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนมีนาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนมกราคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนตุลาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
รบจ.1 เดือนกันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนสิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนกรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนมิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ1 พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนมีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนมกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ.1 เดือนตุลาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตราการบริหารจัดการลูกหนี้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตราการบริหารจัดการลูกหนี้เงินยืม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย