คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กฎ ระเบียบ ประกาศ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กฎ ระเบียบ ประกาศ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 23 รายการ
กฎกระทรวง_กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวง 1.pdf (4 ก.พ. 2562) ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน (1).pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 กำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงฉบับที่ 5 การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 อัตราค่าจ้างออกแบบ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 เรื่องที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงฉบับที่ 8 การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้รถราชการ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 3.88 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ.ข้าราชการพลเรือน.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ.ควบคุมอาคาร.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบสารบรรณ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 2549.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบสวัสดืการฯ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 12.50 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบค่่าใช้จ่ายฝึกอบรม.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 6.88 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการลา.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย