คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน (แบบ สขร.1)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
เดือน ธันวาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน พฤศจิกายน 2566
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ตุลาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน (แบบ สขร.1)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
เดือนกันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนสิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนกรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนมิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนพฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนเมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนมีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนมกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนพฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย