คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระเบียงคุณธรรม สล. ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

2.3.3

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ไลน์กลุ่มสำนักงานเลขานุการกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.1.3

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รวมกิจกรรม 16 กิจกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5.15

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สงกรานต์.jpg
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5.1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรียนรู้หลักธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5.3

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Big clearing day.jpg
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.2.2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20240308_151523.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.2.1.2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หนังสือประชุมขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.2.1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมครั้งที่ 1 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.1.2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคลาก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5.14

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
5b6a56f9d5c225b0425cac855d3590af.jpg
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
messageImage_1709891504578.jpg
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.1.1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.1 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.35 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.1.2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย