คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักงานเลขานุการกรม
กรมอนามัย
19
สิงหาคม
2565
19.08.2565
ขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข และประชาชนเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยและป้องกันการติดเชื้อ โควิด 19ในวันศุกร์ที่ 26ส.ค.65เวลา 08.00-16.00 น.

ขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข และประชาชนเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยและป้องกันการติดเชื้อ โควิด 19ในวันศุกร์ที่ 26ส.ค.65เวลา 08.00-16.00 น. หรือช่องทาง Facebook Live สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

10.06.2565
แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 5 ปีซ้อน (พ.ศ.2560-2565)

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2022 / 08

อินโฟกราฟิก