คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สถิติข้อร้องเรียนกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปรายงานข้อร้องเรียนของกรมอนามัยประจำปี พ.ศ. 2566 (รูปแบบ ม.ค. - ธ.ค.)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียนของกรมอนามัยประจำปี พ.ศ. 2566 (รูปแบบ ม.ค. - ธ.ค.)
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก : ต.ค.65-มี.ค.66)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียน 2566 รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน : ต.ค.64 - ก.ย.65)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานข้อร้องเรียน รอบ 12 เดือน ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.13 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก : ต.ค.64-มี.ค.65)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียน 2565 รอบ 6เดือนแรก.PDF
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน : ต.ค.63 - ก.ย.64)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียน 2564 รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง : เม.ย.64-ก.ย.64)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียน 2564 รอบ 6เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก : ต.ค.63-มี.ค.64)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียน 2564 รอบ 6เดือนแรก.PDF
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน : ต.ค.62 - ก.ย.63)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียน 2563 รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง : เม.ย.63-ก.ย.63)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียน 2563 รอบ 6เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก : ต.ค.62-มี.ค.63)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียน 2563 รอบ 6เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย