คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สถิติข้อร้องเรียนกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก : ต.ค.64-มี.ค.65)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียน 2565 รอบ 6เดือนแรก.PDF
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน : ต.ค.63 - ก.ย.64)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียน 2564 รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง : เม.ย.64-ก.ย.64)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียน 2564 รอบ 6เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก : ต.ค.63-มี.ค.64)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียน 2564 รอบ 6เดือนแรก.PDF
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน : ต.ค.62 - ก.ย.63)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียน 2563 รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง : เม.ย.63-ก.ย.63)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียน 2563 รอบ 6เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก : ต.ค.62-มี.ค.63)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานข้อร้องเรียน 2563 รอบ 6เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย