คุณกำลังมองหาอะไร?

งา

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน (อก.)

Team Selector 0
Team Selector 1

นายภูเมศวร์ วงษ์คำ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน

About Hero 0

นายอาณัตชัย จันทร์ต่าย

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

About Hero 1