คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สล. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประจำเดือนมิถุนายน 2565 : การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเอง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM ครั้งที่8 มิ.ย.65 การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 : รูปแบบการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM ครั้ง7 พ.ค.65 รูปแบบการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประจำเดือนเมษายน 2565 : หลักการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM ครั้ง6 เม.ย.65 หลักการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 326 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประจำเดือนมีนาคม 2565 : แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM ครั้ง5 มี.ค.65 แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM ครั้ง4 ก.พ.65 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประจำเดือนมกราคม 2565 : การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายอย่างมีประสิทธิภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM ครั้งที่3 ม.ค.65 การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายอย่างมีประสิทธิภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประจำเดือนธันวาคม 2564 : การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM ครั้ง2 ธ.ค.64 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 : การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM ครั้ง1 พ.ย.64 การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย