คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนยุทธศาสตร์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
6. DOH-strategic-plan-Final-66-70-(Update-101166)
ขนาดไฟล์ 40.21 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. DOH-strategic-plan-Final-66-70-(Update-300866)
ขนาดไฟล์ 53.40 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. DOH-strategic-plan-Final-66-70-(Update-140666)
ขนาดไฟล์ 40.50 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. DOH-strategic-plan-Final-66-70-(Update-101165)
ขนาดไฟล์ 40.21 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. DOH-strategic-plan-Final-66-70-(Update-300865)
ขนาดไฟล์ 53.40 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย