คุณกำลังมองหาอะไร?

F

F4.10 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานสำนักงานเลขานุการกรม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.11.2565
110
0
แชร์
02
พฤศจิกายน
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการติดตามตรวจสอบข้อมูลในระบบ E-report.pdf
ขนาดไฟล์ 899KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตาม 4.10 การประหยัดพลังงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงาน การออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 408KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.10_ระดับ 1 (1.1) Assessment ผลการวิเคราะห์ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 140KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.10_ระดับ 1 (1.2) Assessment ผลการวิเคราะห์ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 59KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.10_ระดับ 1 (1.3) Assessment ทำเนียบผู้รับบริการ (รอบ 5 เดือนหลัง) .pdf
ขนาดไฟล์ 117KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.10_ระดับ 2 (2.1) Advocacy-Intervention ข้อมูลฯ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 89KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.10_ระดับ 2 (2.2) Advocacy-Intervention ประเด็นความรู้ (รอบ 5 เดือนหลัง) pdf
ขนาดไฟล์ 55KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.10_ระดับ 3 (3.1) Management and Governance แผนปฏิบัติการ (รอบ 5 เดือนหลัง) .pdf
ขนาดไฟล์ 357KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.10_ระดับ 3 (3.3) SOP (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 930KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด เดือน เม.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด เดือน มี.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด เดือน ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเวียน แจ้งมาตรการประหยัดพลังงานแล.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.10_ระดับ 1 (1.1) Assessment ผลการวิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 133KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.10_ระดับ 1 (1.2) Assessment ผลการวิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 64KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.10_ระดับ 1 (1.3) Assessment ทำเนียบผู้รับบ.pdf
ขนาดไฟล์ 114KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.10_ระดับ 2 (2.1) Advocacy-Intervention ข้อมูลการข.pdf
ขนาดไฟล์ 77KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.10_ระดับ 2 (2.2) Advocacy-Intervention ประเด็นควา.pdf
ขนาดไฟล์ 53KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.10_ระดับ 3 (3.1) Management and Governance แผนปฏิบัต.pdf
ขนาดไฟล์ 346KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.10_ระดับ 3 (3.3) SOP.pdf
ขนาดไฟล์ 837KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด เดือน ต.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 480KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 857KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน