คุณกำลังมองหาอะไร?

F

F4.11 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการหนังสือภายนอก กรมอนามัย ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.11.2565
105
0
แชร์
02
พฤศจิกายน
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการติดตาม 4.11 งานสารบรรณ ครั้งที่ 10_2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผล ตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง ระดับความสำเร็จ.pdf
ขนาดไฟล์ 265KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการบันทึกข้อมูลผิดพลาด หนังสือภายนอก .pdf
ขนาดไฟล์ 229KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการบันทึกข้อผิดพลาด 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานการประชาสัมพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 50KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมการติดตามตัวชี้วัด 4.11 ครั้.pdf
ขนาดไฟล์ 15MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลงพื้นที่งานสารบรรณ รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลข้อผิดพลาด เดือนม.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานสารบรรณ.pdf
ขนาดไฟล์ 842KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลข้อผิดพลาด เดือน พ.ค. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 4.11 ระดับความสำเร็จของการบริห.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 5 เดือนหลัง ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการหนังสือภายนอก กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด 4.11 เดือนเมษายน หน.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบันทึกข้อผิดพลาดเดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (sop) 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 531KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตาม ตัวชี้วัดที่ 4.11 เดือนมีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 3 (แผนการดำเนินงาน ) (ใช้ทั้งปี).pdf
ขนาดไฟล์ 76KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 2 AdvocacyIntervention (5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 68KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 1 เอกสารประกอบ หลักฐานหนังสือขอคว.pdf
ขนาดไฟล์ 984KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 1 เอกสารประกอบ สรุปรายงานการประชุ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 1 Assessment (5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 112KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มบันทึกข้อพิดพลาด เดือน มีนาคม (5 เด.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 3 (ผล ).pdf
ขนาดไฟล์ 106KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 5 2566 -หน้า 33 ตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผล ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ.pdf
ขนาดไฟล์ 136KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการบันทึกข้อมูลหนังสือภายนอก กรมอน.pdf
ขนาดไฟล์ 11MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือการให้ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 115KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแบบตอบรับการให้ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 82KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลข้อผิดพลาด หนังสือ เดือนมกราคม.pdf
ขนาดไฟล์ 277KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม สล. 4 2566 หน้า 16 .pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สร้างการรับรู้กระบวนการงานสารบรรณ ขั้นตอนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 684KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงา.pdf
ขนาดไฟล์ 556KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 3 2566 ขึ้นเว็บ.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกข้อมูลข้อผิดพลาด หนังสือภายนอก เดือน ธันวาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 1 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 453KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกข้อมูลข้อผิดพลาด หนังสือภายนอก กรมอ.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ระบบงานสารบรรณการบริหารจัดการหนังสือภายนอก กรมอนามัย ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 129KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 2566 แจ้งเวียน.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มืองานสารบรรณ.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 3 (ผลการดำเนินงาน ).pdf
ขนาดไฟล์ 106KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 3 (แผนการดำเนินงาน ).pdf
ขนาดไฟล์ 76KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 2 AdvocacyIntervention พร้อมมาตรการ.pdf
ขนาดไฟล์ 67KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 1 Assessment ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการแ.pdf
ขนาดไฟล์ 93KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน