คุณกำลังมองหาอะไร?

ตั

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.11.2565
130
0
แชร์
02
พฤศจิกายน
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

5.4 ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆนวัตกรรมถูกนำ.pdf
ขนาดไฟล์ 657KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.3 ผลงานวิชาการ คกก.กพว.กลั่นกรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.2 คู่มือ R2R ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารล่าสุด.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.1 สรุปถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนกา.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1.2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างหรือพ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับ.pdf
ขนาดไฟล์ 98KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 10 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน LO.pdf
ขนาดไฟล์ 131KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแผนการสร้างนวัตกรรม .pdf
ขนาดไฟล์ 119KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุม LO ครั้งที่ 3 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 252KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุม กพว.หน่วยงาน ครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 579KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแผนการสร้างนวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 119KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ R2R ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร.doc.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 2.2 ครั้งที่ 9-66.pdf
ขนาดไฟล์ 15MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 8 2566 ขึ้นเว็บ.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 7 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุม LO ครั้งที่ 2 รอบ 5 เดือนห.pdf
ขนาดไฟล์ 249KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุม กพว.หน่วยงานครั้ง 2.pdf
ขนาดไฟล์ 478KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานขับเคลื่อน-วิจัย-R2R รอบ 5 เดื.pdf
ขนาดไฟล์ 172KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานขับเคลื่อน-LO รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 163KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบาย-LO รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 729KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เค้าโครงร่าง-R2Rdoc รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 111KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคกกกพว-สล 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 688KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่ง LO รอบ 5 เดือน หลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 93KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คลังความรู้ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 200KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการนำไปใช้ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 48KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ Assent (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 414KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 6 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 5 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน แรก.pdf
ขนาดไฟล์ 266KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เค้าโครงร่าง R2R.doc.pdf
ขนาดไฟล์ 111KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขึ้นข้อมูลคลังความรู้ของหน่วยง.pdf
ขนาดไฟล์ 48KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 4 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 3 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 361KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุม กพว.หน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 373KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานขับเคลื่อน วิจัย R2R.pdf
ขนาดไฟล์ 172KB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานขับเคลื่อน LO.pdf
ขนาดไฟล์ 163KB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุม สล. ครั้ง 2 วันที่ 25พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 1 2566.docx.pdf
ขนาดไฟล์ 361KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบาย LO.pdf
ขนาดไฟล์ 729KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่ง LO.pdf
ขนาดไฟล์ 93KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคกก.กพว สล.pdf
ขนาดไฟล์ 688KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 (3) คลังมูลวิชาการของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 217KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 (2) รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิ.pdf
ขนาดไฟล์ 249KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 (1) สรุปผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 391KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน