คุณกำลังมองหาอะไร?

F

F4.12 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ”สายด่วนกรมอนามัย 1478 ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.11.2565
54
0
แชร์
02
พฤศจิกายน
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวม ระดับ 1-3 AAIM.pdf
ขนาดไฟล์ 446KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 227KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 165KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2.1มาตรการที่สอดคล้องกับ PIRAB และประเด็นความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 95KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 88KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม สายด่วนกรมอนามัย 1478.pdf
ขนาดไฟล์ 350KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 2.4 การดำเนินงาน สายด่วนกรมอนามัย 1478.pdf
ขนาดไฟล์ 183KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถิติการให้บริการ Call Center ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
412-ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน-สายด่วนกรมอนามัย-1478.pdf
ขนาดไฟล์ 98KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือน ต.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 753KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือน ม.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือน ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือน มี.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือน เม.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือน พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือน มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 15MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือน ก.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(5เดือนหลัง) ระดับ 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 188KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน