คุณกำลังมองหาอะไร?

F

F3.16 ระดับความสำเร็จของการสร้างผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.12.2564
72
0
แชร์
07
ธันวาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

สรุปการประชุม ครั้งที่ 10 ตัวชี้วัด 3.16.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 3.16 รอบ 5 เดือนหล.pdf
ขนาดไฟล์ 228KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.Outcome ผลลัพธ์ตัวชี้วัด3.16 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 146KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.Output ผลผลิตตัวชี้วัด 3.16 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 186KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุม ครั้งที่ 9 ตัวชี้วัด 3.16.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุม ครั้งที่ 8 รอบ 5 เดือนหลัง F3.16.pdf
ขนาดไฟล์ 755KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด 3.16 (KPI function) .pdf
ขนาดไฟล์ 186KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุม ครั้งที่ 7 รอบ 5 เดือนหลัง F3.16.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุม ครั้งที่ 6 รอบ 5 เดือนหลัง F3.16.pdf
ขนาดไฟล์ 535KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 94KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ รอบที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 178KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุม ครั้งที่ 5 รอบ 5 เดือนแรก F3.16 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ 3-16 ระดับที.pdf
ขนาดไฟล์ 83KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่-4--2565 ตัวชี้วัด 3-16.pdf
ขนาดไฟล์ 833KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 function 3.16.pdf
ขนาดไฟล์ 380KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม(1).pdf
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม.pdf
ขนาดไฟล์ 335KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและ.pdf
ขนาดไฟล์ 144KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 166KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1และ2.2 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอด.pdf
ขนาดไฟล์ 149KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 มีแผนผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้.pdf
ขนาดไฟล์ 180KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ของตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 162KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน