คุณกำลังมองหาอะไร?

F

F3.18 ร้อยละของการรับรู้การสื่อสารภายในกรมอนามัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.11.2564
95
0
แชร์
11
พฤศจิกายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ของการสื่อสารภายในกรมอนามัย รอบ 2 แก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 119KB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP สื่อสารภายในกรมอนามัย รอบ2.pdf
ขนาดไฟล์ 159KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการเปิดรับสื่อ ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 362KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0901.02_ว4262 ส่งคำสั่งคทงสื่อสารภายในองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ของการสื่อสารภายในกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 201KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการเปิดรับสื่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 390KB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 112KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB.pdf
ขนาดไฟล์ 137KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 การกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB.pdf
ขนาดไฟล์ 149KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 แผนการสื่อสารภายในกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 57KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 SOP สื่อสารภายในกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 261KB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด F3.18 เดือน พ.ย. 64_หน้า 16.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด F3.18 เดือน ธ.ค. 64_หน้า 14-15.pdf
ขนาดไฟล์ 388KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด F3.18 เดือน ม.ค._65 หน้า 26.pdf
ขนาดไฟล์ 839KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการประชุมตัวชี้วัด F3.18 วันที่ 24 ม.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด F3.18 เดือน ก.พ. 65 หน้า 51-54.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด F3.18 เดือน มี.ค. 65 หน้า 14-15.pdf
ขนาดไฟล์ 519KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.18 เดือนเม.ย. 65 หน้า 20-21.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด พ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 867KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด มิ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัด F3.18 เดือน ก.ค. 65 หน้า 65-66.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน