คุณกำลังมองหาอะไร?

F

F3.17 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.11.2564
86
0
แชร์
11
พฤศจิกายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 3 (3.2-10) รายงานการติดตามค.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 248KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 4 Output ผลผลิต.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 3 (3.2-9) รายงานการติดตามครั้งที่ 9 (มิ.ย.65).pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 3 (3.2-8) รายงานการติดตามครั้งที่ 8 (พ.ค.65).pdf
ขนาดไฟล์ 768KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 3 (3.2-7) รายงานการติดตามครั้งที่ 7 (เม.ย.65).pdf
ขนาดไฟล์ 747KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 3 (3.2-6) รายงานการติดตามคร.pdf
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_รายงานการใช้พลังงาน ไตรมาส.pdf
ขนาดไฟล์ 665KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 3 (3.2-3) รายงานการติดตามคร.pdf
ขนาดไฟล์ 386KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 3 (3.2) รายงานการติดตามคร(3).pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.17 มาตรฐานการปฏิบัติงานประหยัดพลังงาน sop .pdf
ขนาดไฟล์ 167KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 1 (1.1) Assessment ผลการวิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 78KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 1 (1.2) Assessment ผลการวิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 42KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 1 (1.3) Assessment ทำเนียบผู้รับบ.pdf
ขนาดไฟล์ 74KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 2 (2.1) Advocacy-Intervention ข้อมูลการข.pdf
ขนาดไฟล์ 56KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 2 (2.2) Advocacy-Intervention ประเด็นควา.pdf
ขนาดไฟล์ 37KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 3 (3.1) Management and Governance แผนปฏิบัต.pdf
ขนาดไฟล์ 577KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 3 (3.2) รายงานการติดตามคร.pdf
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.17_ระดับ 3 (3.2) รายงานการติดตามคร(1).pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน