คุณกำลังมองหาอะไร?

ตั

ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.11.2564
80
0
แชร์
11
พฤศจิกายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

2.3 การให้ความรู้ สลก.pdf
ขนาดไฟล์ 640KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 8 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รายงานการประชุมครั้งที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รายงานการประชุมครั้งที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 756KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 เมษา.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 แบบการวิเคราะห์ระดับที่ 1-3 (รอบ 5 เดือนหลัง) ต (1).pdf
ขนาดไฟล์ 183KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 แผนการขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 76KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (1).pdf
ขนาดไฟล์ 175KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว่าด้วยเงินทดลองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 85KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีการงบประมาณ.PDF
ขนาดไฟล์ 143KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รายงานการประชุมครั้งที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รายงานการประชุมครั้งที่ 4 มค.pdf
ขนาดไฟล์ 903KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ (โครงการ) ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ (โครงการ) ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (2).pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ (โครงการ) ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (3).pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคกก.pdf
ขนาดไฟล์ 459KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.3 ระดับ 1 2 และ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 337KB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 ผลการขับเคลื่อนครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 574KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 ผลการขับเคลื่อนครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 483KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 174KB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ยผ. Flowchart 031264 1346.pdf
ขนาดไฟล์ 30KB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รายงานการประชุมครั้งที่ 3 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 439KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน