คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองของหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการวิเคราะห์ด้านการรายงานควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนแรก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขอส่งรายงานผลการวิเคราะห์ด้านการรายงานค.pdf
ขนาดไฟล์ 5.36 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปความรู้ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผน

kpi2.5
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปความรู้ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน

kpi2.5
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตามแผนปี2563และ2564

kpi2.5
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการดำเนินงานตามแผนปี2563และ2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรก

kpi2.5
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยง(1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

kpi2.5
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การวิเคราห์ช่องว่างดำเนินการตามแผน

kpi2.5
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การวิเคราห์ช่องว่างดำเนินการตามแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนขับแผนปฎิบัติการงบประมาณปี 2564

kpi2.5
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนขับแผนปฎิบัติการงบประมาณปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้

kpi2.3
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณสล2561-2564

kpi2.3
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณสล2561-2564ต.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กราฟแนวโน้วการเบิกจ่าย2561-2564

kpi2.3
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กราฟแนวโน้วการเบิกจ่าย2561-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ2564

kpi2.3
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนขับแผนปฎิบัติการงบประมาณปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย