ค้นหาจากเว็บ
ค้นหาจาก Google

หน้าหลัก >> สรุปรายงานข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย ปี 61

สรุปรายงานข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย ปี 61
สรุปข้อชมเชยเดือน ตุลาคม 61.xls (31 ม.ค. 2562)
สรุปข้อชมเชยเดือน มิถุนายน 61.xls (9 ส.ค. 2561)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน มิถุนายน 61.xlsx (9 ส.ค. 2561)
สรุปข้อชมเชยเดือน พฤษภาคม 61.xls (15 มิ.ย. 2561)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน พฤษภาคม 61.xlsx (15 มิ.ย. 2561)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน เมษายน 61 (2 พ.ค. 2561)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน มีนาคม 61 (2 เม.ย. 2561)
สรุปข้อชมเชยเดือน กุมภาพันธ์ 61 (1 มี.ค. 2561)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน กุมภาพันธ์ 61 (1 มี.ค. 2561)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน มกราคม 61 (2 ก.พ. 2561)

หน้า : [1]
          
         รู้จักกรม :ประวัติความเป็นมา |วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน |หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ 
         บริการประชาชน :
แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ| ริการอื่นๆ (E-Services) 
         สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
         ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบ
การประชุมกรมอนามัย 
         ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000