ค้นหาจากเว็บ
ค้นหาจาก Google

หน้าหลัก >> สรุปการประชุมขับเคลื่อนองค์กร 4.0

สรุปการประชุมขับเคลื่อนองค์กร 4.0
สรุปการประชุมทีมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.61.pdf (31 ม.ค. 2562)
รายงานการประชุมทีมยุทธ ทีมเรียนรู้1_2562.pdf (30 ม.ค. 2562)
สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อน 4.0 สล.(ทีมสร้างสรรค์และนวัตกรรม) ครั้งที่ 4_2561(15 พ.ค.61).pdf (22 มิ.ย. 2561)
สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อน 4.0 สล.(ทีมสร้างสรรค์และนวัตกรรม) ครั้งที่ 3_2561 (22 มิ.ย. 2561)
สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อน 4.0 สล. ครั้งที่ 7 (ทีมยุทธศาสตร์) (20 มิ.ย. 2561)
สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อน 4.0 สล. ครั้งที่ 6 (ทีมยุทธศาสตร์) (31 พ.ค. 2561)
สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อน 4.0 สล. ครั้งที่ 5 (ทีมยุทธศาสตร์) (17 พ.ค. 2561)
สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อน 4.0 สล. ครั้งที่ 4 (29-1-61) (15 ก.พ. 2561)
สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อน 4.0 สล.(ทีมสร้างสรรค์และนวัตกรรม) ครั้งที่ 2_2561(17ม.ค.61).pdf (31 ม.ค. 2561)
สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อน 4.0 สล.(ทีมสร้างสรรค์และนวัตกรรม) ครั้งที่ 1_2561(16ม.ค.61).pdf (23 ม.ค. 2561)
สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อน 4.0 สล. ครั้งที่ 3 (11 ม.ค. 2561)
สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อน 4.0 สล. ครั้งที่ 2 (13 ธ.ค. 2560)
สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อน 4.0 สล. ครั้งที่ 1 (13 ธ.ค. 2560)

หน้า : [1]
          
         รู้จักกรม :ประวัติความเป็นมา |วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน |หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ 
         บริการประชาชน :
แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ| ริการอื่นๆ (E-Services) 
         สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
         ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบ
การประชุมกรมอนามัย 
         ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000