ค้นหาจากเว็บ
ค้นหาจาก Google

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับงานสารบรรณ

เกี่ยวกับงานสารบรรณ
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจการประชุมเพื่อสร้างศักยภาพฯ (20-21ธ.ค.61) (15 มี.ค. 2562)
ถอดบทเรียนความสำเร็จงานสารบรรณ กรมอนามัย (24 ก.ค. 2561)
สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งานสารบรรณ สล. (16 ก.ค. 2561)
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์.pdf (20 ก.พ. 2561)
สรุปแบบประเมินโครงการสารบรรณ.pdf (5 ก.พ. 2561)
ว3549 เรื่องรายงานการประชุมแนวทางรูปแบบการจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารระดับสูง.pdf (14 ธ.ค. 2560)

หน้า : [1]
          
         รู้จักกรม :ประวัติความเป็นมา |วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน |หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ 
         บริการประชาชน :
แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ| ริการอื่นๆ (E-Services) 
         สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
         ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบ
การประชุมกรมอนามัย 
         ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000