ค้นหาจากเว็บ
ค้นหาจาก Google

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมและการใช้งานเว็บไซต์

การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอรัปชั่น นำโดย  นายธวัชชัย บุญเกิด เลขานุการกรม กรมอนามัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม

                     

 

                     

             ข้อมูลแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลรถยนต์ในหน่วยงานราชการ
แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลรถยนต์ในหน่วยงานราชการ
แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลรถยนต์ในหน่วยราชการ.xlsx (31/01/2561)
อ่านทั้งหมด     
ดาวน์โหลดเอกสารแนบตามลิงค์นี้
 
                  แผนผังภาพกระบวนการสารบรรณกรมอนามัย
ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย
ประชาสัมพันธ์ข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย (28/09/2560)
อ่านทั้งหมด     
สรุปรายงานข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย ปี 60 (รอบ 12เดือน)
สรุปข้อชมเชยเดือน ปี 60 ต.ค. 59-ก.ย.60 (รอบ 12 เดือน).xls (29/03/2561)
สรุปรายงานข้อร้องเรียน ปี 60 (รอบ 12เดือน) (29/03/2561)
อ่านทั้งหมด     
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (20/03/2560)
อ่านทั้งหมด     
แผนงบประมาณของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี 2561
แผนงบประมาณของสล. ประจำปี 2561 (01/02/2561)
อ่านทั้งหมด     
ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
--
          
         รู้จักกรม :ประวัติความเป็นมา |วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน |หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ 
         บริการประชาชน :
แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ| ริการอื่นๆ (E-Services) 
         สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
         ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบ
การประชุมกรมอนามัย 
         ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000