ค้นหาจากเว็บ
ค้นหาจาก Google


 
     

 

 จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมและการใช้งานเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย
ประชาสัมพันธ์ข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย (28/09/2560)
อ่านทั้งหมด     

สรุปข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย 2560
อ่านทั้งหมด     
สรุปข้อร้องเรียน
สรุปข้อร้องเรียนเดือน มกราคม 61 (21/02/2561)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน ธันวาคม 60 (21/02/2561)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน พฤศจิกายน 60 (16/01/2561)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน กันยายน 60 (16/01/2561)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน สิงหาคม 60 (12/09/2560)
อ่านทั้งหมด     
สรุปข้อชมเชย
สรุปข้อชมเชยเดือน พฤศจิกายน 60.xls (16/01/2561)
สรุปข้อชมเชยเดือน มิถุนายน 60 (03/07/2560)
สรุปข้อชมเชยเดือน พฤษภาคม 60 (01/06/2560)
สรุปข้อชมเชยเดือน เมษายน 60 (24/05/2560)
สรุปข้อชมเชยเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (20/03/2560)
อ่านทั้งหมด     
สรุปรายงานข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย ปี 61
สรุปข้อชมเชยเดือน พฤษภาคม 61.xls (15/06/2561)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน พฤษภาคม 61.xlsx (15/06/2561)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน เมษายน 61 (02/05/2561)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน มีนาคม 61 (02/04/2561)
สรุปข้อชมเชยเดือน กุมภาพันธ์ 61 (01/03/2561)
อ่านทั้งหมด     
สรุปรายงานข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย (รอบ 12เดือน)
สรุปข้อชมเชยเดือน ตค. 60 - มี.ค. 61(รอบ 6 เดือน) (01/06/2561)
สรุปรายงานข้อร้องเรียน ปี 61 เดือน ต.ค. 60 - มี.ค. 61(รอบ 6 เดือน) (01/06/2561)
สรุปข้อชมเชยเดือน ปี 60 ต.ค. 59-ก.ย.60 (รอบ 12 เดือน).xls (29/03/2561)
สรุปรายงานข้อร้องเรียน ปี 60 (รอบ 12เดือน) (29/03/2561)
อ่านทั้งหมด     
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (20/03/2560)
อ่านทั้งหมด     
ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
--
          
         รู้จักกรม :ประวัติความเป็นมา |วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน |หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ 
         บริการประชาชน :
แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ| ริการอื่นๆ (E-Services) 
         สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
         ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบ
การประชุมกรมอนามัย 
         ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000