ค้นหาจากเว็บ
ค้นหาจาก Google


 
     

 

 
--   
            
 
 

ผู้ใช้งานภายใน ผู้ใช้งานภายนอก
ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

 

 
 
 
คู่มือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (10/04/2562)
อ่านทั้งหมด     
   
 สำนักงานเลขานุการกรมร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการคอรัปชั่น
 
         
 
 
ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมและการใช้งานเว็บไซต์
          
         รู้จักกรม :ประวัติความเป็นมา |วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน |หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ 
         บริการประชาชน :
แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ| ริการอื่นๆ (E-Services) 
         สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
         ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบ
การประชุมกรมอนามัย 
         ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000